SAGAME1668

SAGAME1668 บริการ คาสิโนออนไลน์ เต็มรูปแบบ ครบครัน มีหล … Read more

translate

translate หมายถึง การแปลจากภาษาหนึ่ง ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นต้นว่า แปลจากภาษาอังกฤษ เป็น ฝรั่งเศส (โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) ก็ได้ หรืออาจหมายถึงการ แปลจากภาษา ที่ใช้เขียน